Velkommen

Staahle Consulting


Staahle Consulting tilbyr rådgivning og konsulenttjenester med formål å utvikle konkurransefordeler for din bedrift eller organisasjon. 


Vi tilbyr tjenester innen  mediehåndtering, strategisk rådgivning og krishåndtering.

En leder er ansvarlig for bruk og ytelse av kunnskap.

Peter Drucker