Tjenester

Tjenester

Prosjektledelse


 

Vi kan bistå med å realisere og lede prosjekter i tråd med virksomhetens forretningsstrategi og målsetninger.


Som prosjektledere vil vi kunne balansere mål, omfang, kvalitet, budsjett og timeplan. I tett dialog med deg som kunde avklarer vi forventninger og behov

Kunnskap og innsikt


 

Vi kan bistå med å gi innsikt og lede utviklingsprosesser, mediehåndtering og krisehåndtering. Videre være en sparringspartner for å utvikle bedriftens fortrinn og vekstpotensiale.


Strategisk rådgivningStaahle Consulting kan bistå med rådgivning om beslutningsprosesser og tilby tjenester som samfunns- og myndighetskontakt, holdningskampanjer, finansiell kommunikasjon, merkevarebygging, markedskommunikasjon og intern kommunikasjon.


Vi har erfaring fra blant annet medier, politikk, organisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. Vi utnytter ressursene fullt ut ved å jobbe på tvers av fagfelt og skreddersy kompetansen til hvert enkelt oppdrag.

Quick links

Møteledelse


Vi kan lede konferanser for din virksomhet. Videre kan vi lede debatter og lede samtalepanel som skal gi en opplevelse for publikum og møtedeltakere. 

Find us