Presiseringer

Presiseringer 


Til de det måtte interessere!


Når en med politisk erfaring og kompetanse starter et rådgivningselskap har det utviklet seg en tro blant enkelte at et selskap som

dette selger sin kunnskap og erfaring, uten å gjøre etiske refleksjoner knyttet til habilitet og profesjonalitet. Til det er det å si at en slik

antakelse er, og blir feil. 


Staahle Consulting er et selskap som forvalter habilitetslovgivningen fullt ut. Videre er det slik at eventuelle oppdrag ikke tas der det 

åpenbare interessekonflikter, eller at noen kan mene de ser en interessekonflikt knyttet til rolle og funksjon. 


Fokuset for Staahle Consulting er å drive en åpen virksomhet, og alle kundeavtaler forventes å kunne legges åpent ut. 
.