Presiseringer

Staahle Consulting

Såvegen 19

2050 Jessheim

Telefon

906 54 354

Presiseringer 


Til de det måtte interessere!


Når en med politisk erfaring og kompetanse starter et rådgivningselskap har det utviklet seg en tro blant enkelte at et selskap som

dette selger sin kunnskap og erfaring, uten å gjøre etiske refleksjoner knyttet til habilitet og profesjonalitet. Til det er det å si at en slik

antakelse er, og blir feil. 


Staahle Consulting er et selskap som forvalter habilitetslovgivningen fullt ut. Videre er det slik at eventuelle oppdrag ikke tas der det 

åpenbare interessekonflikter, eller at noen kan mene de ser en interessekonflikt knyttet til rolle og funksjon. 


Fokuset for Staahle Consulting er å drive en åpen virksomhet, og alle kundeavtaler forventes å kunne legges åpent ut. 


Selskapet er relativt nystartet, og er et av mange selskap som har vært, og er preget av Korona situasjonen, noe som også har gått utover 

aktiviteten i selskapet. Det betyr at kundelisten er kort og gjennomsiktig.


Gjennomførte oppdrag:


Taxi Romerike SA

Et selskap som leverer persontransportjenester i 6 kommuner på Øvre Romerike og i Aurskog-Høland kommune.


- Bistått med å legge til rette for et åpent møte med stortingspolitikere og bransje om ny taxilovgivning 

- Bistått med kommunikasjonsfaglige råd


Et tidsbegrenset oppdrag som er avsluttet. 


Pr mai/juni 2020 er det ingen aktive oppdrag i selskapet. Selskapet driver nå med egne prosjekt, arbeider med et bokmanus og

møtelederkonsept.


 Find us

Copyright © All Rights Reserved