Velkommen

Staahle Consulting


Staahle Consulting har som målsetning å hjelpe din bedrift  med å skape og opprettholde konkurransefordeler. 


Vi kan bidra med innsikt og forståelse for mediehåndtering, strategisk rådgivning og krishåndtering.

En leder er ansvarlig for bruk og ytelse av kunnskap.

Peter Drucker